בעל/ת עסק לא פעיל?

בעל/ת עסק,
הקמת חברה לפני שנים והיום החברה שלך לא פעילה? לא רווחית? קיבלת התראה בגין חברה ״מפרת חוק״?

ההליך הפשוט והמהיר (באופן יחסי) הוא הליך של פירוק החברה מרצון.

הליך פירוק שכזה מתאים במיוחד לחברות שלא מתקיימת בהן פעילות עסקית.

כאשר פירוק החברה נעשה מרצון ולחברה אין נושים, הליך הפירוק ייעשה בהליך חיצוני, ללא התערבות בית המשפט וללא הליכים משפטיים.

בסיום הליך פירוק מרצון של חברה, החברה תחדל להתקיים ותמחק מרישומי רשם החברות ובכך גם יסתיימו חובותיה החוקיות של החברה - הגשת דוחות שנתיים ותשלום אגרה שנתית לרשם החברות.

אני בעלת ניסיון רב בפירוק חברות מרצון ובביטול חובות בגין אי תשלום אגרות לרשם החברות בשנים בהן החברה לא היתה פעילה.

שאלות? הבהרות? רוצים לפרק?
פנו אלי!

עדי קנר אנוך, עורכת דין
☎ 054-3994422