אישורים נוטריונים imageאישורים נוטריונים image
נוטריון הוא עורך דין בעל התמחות ספציפית המאפשרת לו להעניק אישורים נוטריונים שונים.
חתימתו של הנוטריון נחשבת בעיני בית המשפט כתעודה ציבורית לאישור מקוריות המסמך וזהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם.
מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, הן בישראל והן מחוץ לה.

חתימת נוטריון על הסכם ממון
חתימת נוטריון על הסכם ממון טרום נישואים מעניקה להסכם תוקף משפטי, ומאפשרת לתארך את ההסכם לנקודת זמן קבועה וידועה מראש.
דרך זו מונעת מחלוקות העשויות להתגלות במקרה של גירושין בדבר תאריך החתימה על ההסכם.
מסמך זה יכול להיות תחליף לאישור של בית הדין לענייני משפחה.
חתימה נוטריונית על צוואה
צוואה נוטריונית היא אחד מהמסמכים בעלי הקבילות המשפטית החזקה ביותר.
המשרד מסייע הן בניסוח הצוואה והן באמצעות חתימה נוטריונית בלבד (ללא עדים) על צוואה קיימת שהמצווה ניסח בעצמו.
הנוטריון מבצע רישום מסודר של המסמך, למצב של הצגתו בבית המשפט במקרה שישנן שתי צוואות או קיימת מחלוקת הנוגעת לרצון המצווה.
יפוי כח נוטריוני
שירותים רבים בישראל מבוססים על יפוי כח החתום על ידי נוטריון מוסמך.
שירותי נוטריון בתחום יפוי הכח יכולים לכלול גם ניסוח של המסמך עצמו לצד זיהוי מיופי הכוח והאדם שהעניק להם את הסמכות לבצע פעולות עבורו.
אישור נוטריוני למשכנתא
חתימת נוטריון על אישור המשכנתא היא אחד מהתנאים לקבלת ההלוואה.
במשרד תקבלו את החותמת הדרושה ותוכלו להמשיך בהליך מול הבנק.
אישור יציאת קטין מהארץ
שלטונות ההגירה במעברי הגבול בעולם מחמירים את בדיקותיהם לגבי קטינים עד גיל 18, וזאת כדי למנוע חטיפת ילדים.
הנהלים אמנם שונים ממדינה למדינה, אך על מנת למנוע עיכובים ועגמת נפש בשדה התעופה, משרד החוץ הישראלי ממליץ להצטייד באישור נוטריוני מתאים, במקרים בהם הקטין יוצא מהארץ בגפו, רק עם אחד ההורים או עם סבא וסבתא.
חתימת נוטריון למכירת מגרש או נכס אחר
הן מכירה והן קנייה של נכס בישראל דורשים זיהוי של הקונה והמוכר.
במשרד תוכלו לקבל אישור נוטריוני המאפשר להוכיח את זהותכם ללא ספק בתהליך חתימת החוזה.
חתימת נוטריון לאישור נכונותה של תעודת לידה
במקרים מסוימים תעודת לידה אינה מספיקה כדי להוכיח את מקום הלידה ותאריך הלידה של אדם.
למשל, בעת קבלת מסמכי הגירה תידרש חתימה של נוטריון על המסמך.
חתימה נוטריונית לנכונותם של מסמכים מזהים
מסמכים מזהים עשויים לדרוש גם חתימה של נוטריון הבוחן את המסמך המקורי או העתק שלו.
במקרים מסויימים תתבצע חתימת נוטריון על העתק של המסמך בתהליך הקרוי הפקת מסמך "נאמן למקור".
אישור נוטריוני לחותם בשם תאגיד
חתימה נוטריונית המאפשרת לאדם לחתום בשם התאגיד שאליו הוא משתייך.
נדרש אישור נוסף מרואה החשבון או עורך הדין הפועל בשם התאגיד כדי לוודא שאכן אותו אדם מוסמך לחתום בשם התאגיד.
חתימת נוטריון על תצהיר
נוטריון יכול לקבל את התצהיר האמור או הכתוב של אדם, לאשרו וכן לאשר הצהרה אחרת.
התצהיר נמסר לאחר זיהוי של אותו אדם על ידי הנוטריון והזהרתו על העונשים הקבועים בחוק אם נתן תצהיר כוזב.
חתימה נוטריונית המאשרת כי אדם נמצא בחיים
הצהרת חיים נדרשת פעמים רבות כדי לאשר פעולות שניתן לבצע רק אם אותו אדם בחיים.
במקרה זה מופק מסמך המכונה "אישור חיים".
חתימת נוטריון על תרגום
תרגום של מסמך דורש אישור מטעם נוטריון הדובר את שפת המקור ושפת היעד.
חתימה נוטריונית על המסמך תעניק לתרגום עצמו תקפות משפטית כאילו היה מדובר במסמך בשפת המקור.