סוף שנה אזרחית

סוף שנה אזרחית!
זה הזמן לנקות מדפים ולחסל חברות בע"מ ללא פעילות עיסקית!

כחלק מההיערכות לשנת 2020, אם יש לכם חברה בע"מ אשר אין לה פעילות עסקית ולא טיפלתם ברישומה כ"מחוסלת" אצל רשם החברות ברשות התאגידים, החברה רשומה כפעילה לכל דבר ועניין ואף מחוייבת בתשלום אגרה שנתית ובהגשת דו"ח שנתי לרשם.

מספיק יום אחד בשנת 2020 שהחברה רשומה כ"פעילה" והחברה תחוייב בתשלום אגרה שנתית מלאה! ותידרש להגיש דוח שנתי עבור שנת 2020.

חברה שלא מילאה את חובותיה מוגדרת כחברה "מפרת חוק".

סיווג החברה כ"מפרת חוק" גורר שורה של סנקציות כנגד החברה ובמקרים מסויימים, לרשם החברות יש את הסמכות להעביר את גביית חובות החברה לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות אשר מאפשרת גבייה מנהלית, בין היתר בדרך של הטלת עיקולים וכרוכה בחיוב בהוצאות גבייה המתווספות לסכום החוב המקורי.

במקרים כאלו, אין הצדקה להמשיך ולהחזיק חברה כזו וחשוב לדאוג לפעול בזריזות ולהתחיל את הליך פירוק החברה עוד השבוע! בשנת 2019!

משרדי מתמחה בטיפול בפירוק מרצון של חברה בע"מ.
דברו איתי בהקדם!

☎️ 054-3994422
עדי קנר אנוך, עורכת דין ומגשרת